Chính sách Bảo mật của Trung tâm tiệc cưới New Day Palace

Chào mừng bạn đến với Trung tâm tiệc cưới New Day Palace. Chúng tôi hoan nghênh sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc tham gia sự kiện tại New Day Palace. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin khác liên quan đến sự kiện của bạn.

2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để quản lý và tổ chức các dịch vụ và sự kiện tại New Day Palace. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để liên hệ với bạn về các thông tin quan trọng liên quan đến sự kiện hoặc cập nhật từ chúng tôi.

3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

4. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền.

5. Quyền của bạn: Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để thực hiện điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

6. Liên hệ chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

Trung tâm tiệc cưới New Day Palace Địa chỉ: [Địa chỉ của Trung tâm] Số điện thoại: [Số điện thoại] Địa chỉ email: [Email liên hệ]

Chúng tôi xem trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Chính sách này có thể được cập nhật theo thời gian mà chúng tôi sẽ thông báo trước.