Chào mừng bạn đến với trang web của Trung tâm tiệc cưới New Day Palace. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý tuân thủ những điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn nên ngưng việc sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung, hình ảnh, biểu tượng, logo và thiết kế trên trang web này là tài sản sở hữu của Trung tâm tiệc cưới New Day Palace hoặc các bên thứ ba có liên quan. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản là vi phạm pháp luật.

2. Thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp trên trang web có thể được chúng tôi sử dụng để liên hệ và cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

3. Nội dung người dùng

Nếu bạn cung cấp bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn sở hữu hoặc có quyền sử dụng hợp pháp cho nội dung đó. Bất kỳ nội dung vi phạm bản quyền, đạo đức hoặc gây hại sẽ không được chấp nhận.

4. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi cố gắng đảm bảo thông tin trên trang web là chính xác và cập nhật, nhưng không đảm bảo rằng mọi thông tin sẽ luôn hoàn thiện và không có sai sót. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web.

5. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản Sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Kết luận

Trang Điều khoản Sử dụng này là hợp đồng giữa bạn và Trung tâm tiệc cưới New Day Palace. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của Trung tâm tiệc cưới New Day Palace!