Trung tâm tổ chức Tiệc cưới & Sự kiện New Day Palace

Sự kiện nổi bật

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 𝐊𝐄̂́ 𝐓𝐎𝐀́𝐍 𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐇𝐎̛̣𝐏 - 𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐋𝐀̀𝐌 𝐓𝐀̣𝐈 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐓𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐂𝐔̛𝐎̛́𝐈 & 𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐍𝐄𝐖𝐃𝐀𝐘 𝐏𝐀𝐋𝐀𝐂𝐄 𝟏𝟗𝟓 𝐊𝐇𝐀̂𝐌 𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍

Đọc bài viết »
Chúc mừng lễ thành hôn của Ngọc Anh & Việt Anh

Chúc mừng lễ thành hôn của Ngọc Anh & Việt Anh

️“𝑀𝑎𝑖 đ𝑎̂𝑦, 𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛, 𝑏𝑒̂𝑛 𝑒𝑚, 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝐶ℎ𝑜 𝑑𝑢̀ 𝑑𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑒𝑚 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑎𝑢 𝑐𝑜́ 𝑙𝑒𝑚 𝑏𝑒𝑚 𝑅𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑢́𝑐 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘ℎ𝑜́𝑐 𝑜̀𝑎𝐻𝑎̃𝑦 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑜̛́ đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎 ” Chúc mừng lễ thành hôn 2 bạn Ngọc Anh Việt Anh Chúc đám cưới của hai…

Đọc bài viết »
  • 1
  • 2