Hướng dẫn sử dụng… một cuộc hôn nhân

1) Hôn Nhân vốn là một thương vụ sáp nhập bởi nó có văn bằng ký kết của hai bên, có pháp luật bảo hộ. Bên A và bên E cùng “góp vốn” với cam kết hợp tác lâu dài dưới cùng một “thương hiệu chung”.

2) Vốn góp của hai bên thường là bằng tình yêu ở cấp độ Max Level. Mọi hình thức góp vốn khác ngoài tình yêu đều có thể gây ra những hỏng hóc trong quá trình vận hành.

3) Trong quá trình vận hành, nếu một trong hai bên A hoặc E không bảo toàn được số vốn góp của đối phương có thể dẫn đến tình trạng Hôn Nhân loạng choạng. Thậm chí trong nhiều trường hợp, bên A hoặc bên E sẽ thoái toàn bộ vốn góp.

4) Hôn Nhân có thể tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao như Niềm Tin, Hạnh Phúc, Nghĩa Phu Thê…hoặc những sản phẩm hiện hữu như Con Cái- Tài Sản.

5) Đồng thời, Hôn Nhân cũng có thể khiến bên A hoặc bên E rơi vào tình trạng phá sản Lòng Tin. Thường nó hay xảy ra với bên E vì những hoạt động ngoài Hôn Nhân của bên A.

6) Hôn Nhân là thương vụ Win Win hoặc ngược lại, cả hai cùng Thua. Không có người Thắng kẻ Thua.

7) Ngoài số vốn ban đầu hai bên A & E đã góp, trong quá trình vận hành Hôn Nhân, nó đòi hỏi cả hai bên góp thêm khá nhiều dòng vốn khác như: Lòng Tin- để giữ Hôn Nhân bền vững. Lắng Nghe- để giúp Hôn Nhân vận hành êm. Quan Tâm- để giúp Hôn Nhân không hỏng hóc. Đặc biệt là dòng vốn mang tên Trân Trọng, dòng vốn quan trọng giúp Hôn Nhân trở thành thương vụ Trọn Đời.

8) Hôn Nhân có thể làm “biến dạng” một số sở thích của bên A hoặc bên E trong quá trình vận hành. Thậm chí còn triệt tiêu chúng. Tuy nhiên, tin tốt là nó cũng sẽ tạo ra nhiều sở thích mới, phù hợp và hoà hợp cả hai bên.

9) Trong quá trình sáp nhập để hình thành Hôn Nhân, tin xấu là cả hai bên A và E sẽ phải, buộc phải, cắt giảm “biên chế” cái Tôi nhằm dung hoà, tránh tình trạng xảy ra sự không tương thích dẫn tới hợp đồng bị phá vỡ sớm hơn dự định!

(nguồn: Hoàng Anh Tú)

Hướng dẫn sử dụng… một cuộc hôn nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Ưu Đãi