Trung tâm tổ chức Tiệc cưới & Sự kiện New Day Palace

Góc ẩm thực

New Day Palace & An toàn vệ sinh thực phẩm

New Day Palace & An toàn vệ sinh thực phẩm

New Day Palace An toàn vệ sinh thực phẩm Tại Hà Nội, đơn vị cung cấp cỗ lưu động trọn gói – Newday Palace 195 Khâm Thiên, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phầm luôn được đặt lên hàng đầu. Thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh…

Đọc bài viết »